Вельмишановний (а) колего!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі

науково-практичної конференції

«Актуальні питання внутрішньої медицини»

(Від клінічних досліджень до клінічної практики),

яка відбудеться 17-18 травня 2017 року за адресою:

м. Дніпро, пл. Шевченка, 1

(Палац cтудентів Дніпропетровського Національного Університету ім. О. Гончара)

 

 

 

Основні науково-практичні напрямки конференції – нові підходи до діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів.

Актуальні проблеми сучасної:

Ø  Кардіології

Ø  Гастроентерології

Ø  Пульмонології

Ø  Ревматології

Ø  Нефрології

Форма участі: усна доповідь, стендова доповідь, тези.

 

Правила оформлення тез

1.    Тези оформлюються на 1 сторінку (А4), шрифт Times New Roman, 12 пт, через 1 інтервал, з полями з усіх сторін 2,5 см. Мова українська, російська, англійська.

2.    Структура тез: назва публікації заголовними літерами, жирним шрифтом; прізвища та ініціали авторів; заклад, в якому проводилося наукове дослідження, місто.

3.Текст тез повинен включати: мету дослідження; методи дослідження; отримані результати; висновки (усі абревіатури повинні мати розшифровку).

4.    Тези приймаються в форматі Microsoft Word на електрону адресу:  IM.Conference@i.ua з поміткою Науково-практична конференція до 01 квітня 2017 року. В одному файлі повинні міститися одні тези. Назва файлу, під яким буде збережена робота, оформляється так: прізвище, ініціали першого автора, назва населеного пункту, порядковий номер роботи. Наприклад: ІвановАВДніпропетровськ1 для першої роботи та ІвановАВДніпропетровськ2 для другої роботи. 

Увага! Разом з тезами обовязково прислати в тому ж файлі інформацію про авторів (Назва тез, автори, заклад, місто, країна, поштова адреса, мобільний телефон). Необхідно вказати автора, уповноваженого контактувати з організаційним комітетом

Тези, які не відповідають вищевказаним умовам, будуть відхилені організаційним комітетом без узгодження з авторами.

 

Адреса оргкомітету: 49044, м. Дніпро, вул. Вернадського, 9

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

тел.: (0562) 31-22-57

         (056) 756-95-29

Відповідальні особи:

д.мед.н., професор Курята Олександр Вікторович; к.мед.н. Кушнір Юлія Сергіївна

Тел. роб.: (056) 756-95-29; тел./факс (056) 713-53-34; моб. тел: 067.522.79.75

 

 

З повагою,

І проректор з навчальної роботи ДЗ «ДМА МОЗУ»,

Член-кореспондент НАМН України,

Професор                                                                                                                           Т.О. Перцева