Колектив кафедри

Курята Олександр Вікторович
завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор.

Вища категорія з терапії.
Тема докторської дисертації: «Мембранні та гуморальні механізми розвитку гіпертонічної хвороби у віковому аспекті і на фоні лікування».

Філіппова Олександра Юріївна 
доктор медичних наук, доцент. 

Вища категорія з терапії.
Тема докторської дисертації: «
Стеатоз та стеатогепатит у пацієнтів з ожирінням і патологією біліарного тракту: клініко-патогенетичні аспекти діагностики, прогнозування та лікування».

Завуч кафедри (відповідальна за навчально-методичну роботу). Відповідальна за цикл "військово-польової терапії".

Карапетян Карп Гургенович
кандидат медичних наук, доцент. Вища категорія з терапії.
Тема кандидатської дисертації: «Гіпербарична оксигенація у комплексному лікуванні хронічної серцевої недостатності з урахуванням стану нейро-ендокринної системи».
Відповідальний за впровадження новітніх технологій у навчання.

Караванська Ілона Лоранівна 

кандидат медичних наук, доцент. Вища категорія з кардіології.
Тема кандидатської дисертації: «Клініко-імунологічна оцінка ефективності застосування корвітину у хворих на гострий інфаркт міокарду».
Керівник наукового студентського гуртка кафедри, відповідальна за виховну роботу.
Кушнір Юлія Сергіївна

кандидат медичних наук, доцент. Вища категорія з кардіології.
Тема кандидатської дисертації "
Функціональний стан ендотелію судин, тромбоцитів та маркери фіброзу міокарда при хронічній серцевій недостатності зі збереженою фракцією викиду у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси тіла"
Відповідальна за наукову роботу кафедри. Секретар кафедри. 

Митрохіна Ольга Сергіївна
кандидат медичних наук, асистент.
Вища категорія з терапії.
Тема кандидатської дисертації: «Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих».
Відповідальна за виробничу практику.

Фролова Євгенія Олександрівна
кандидат медичних наук, асистент.
Тема кандидатської дисертації: «Ліпідний профіль, функція ендотелію, стан магістральних та периферичних артерій при хронічній нирковій недостатності у додіалізному періоді».

Профорг кафедри

Відповідальна за роботу з іноземними клінічними ординаторами.

Бардаченко Наталія Ігорівна
кандидат медичних наук, асистент. Перша категорія з кардіології.
Тема кандидатської дисертації: «Стан коронарного кровообігу у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця та безпечність проведення коронарографії».
Науковий інформатор кафедри, відповідальна за інформаційні технології.Гарміш Ірина Петрівна

асистент, тема запланованої дисертації "Особливості перебігу та лікування артеріальної гіпертензії у хворих на хронічну хворобу нирок в поєднані із субклінічним гіпотиреозом"

Відповідальна за інформаційні технології та оновлення сайту кафедри.Гречаник Марія Михайлівна

асистент, тема запланованої дисертації "Ліпідний обмін, інсулінорезистентність та стан магістральних артерій при ішемічній хворобі серця в поєднанні з неалькогольним стеатозом: оптимізація діагностики та лікування"   
Відповідальна за 
 лікувальну роботу, цивільну оборону та діловодство.


Сіренко Оксана Юріївна

кандидат медичних наук, асистент

Тема кандидатської дисертації "Субклінічні прояви атеросклерозу та ризик серцево-судинних ускладнень у хворих з артеріальною гіпертензією в поєднанні з ревматоїдним артритом"Штепа Ольга Олександрівна

кандидат медичних наук, асистент


Відповідальна за техніку безпеки, протипожежну безпеку та репозитарій.
Семенов Віктор Вікторович

аспірант

Тема запланованої дисертації "Кардіоваскулярний ризик, тромбоцитарний гемостаз та маркери фіброзу у пацієнтів з хронічною хворобою нирок та артеріальною гіпертензією"Черкасова Ганна Валентинівна

аспірант

"Системне запалення, кістково-хрящовий метаболізм та інсулінорезистентність у хворих на остеоартроз у поєднанні з ожирінням"
Шерстюк Людмила Миколаївна
старший лаборант.
Відповідальна за матеріально-технічну базу кафедри.

Півненко Світлана Федорівна
лаборант