Україномовним студентам


Оцінювання за цикл   внутрішньої медицини (модуль 2)  

 Оцінка за цикл складається з 3 частин

·      Сума балів за поточний контроль (за 29 тем)

·      Сума балів за відповіді на тестовому екзамені (у екзаменаційну сесію наприкінці семестру)

·      Додаткові бали (за окремі досягнення)

Мінімальна кількість балів за поточний контроль для допуску до заліку -58.

         Іспит (залік складено) при отриманні мінімально 50 балів.

 Додаткові бали студенту (якщо він навчається у цьому семестрі) можуть бути надані (отримана сума балів не може перевищувати 4):

         ·      Переможець та призер республіканського або міжнародного конкурсу з терапії 4 бали

·      Переможець   вузівського етапу олімпіади з терапії - 4 бали

·      Автори профільної статті у наукометричному журналі – 4 бали

·      Одержувач профільного міжнародного гранту – 4 бали

·      Переможець конкурсу «Тільки 1!» отримує додатково – 4 бали

·      Учасник фінального відбору конкурсу МОН – 3 бали

·      Автори профільних тезисів – 2 бали

·      Доповідь на пленарному засіданні СНТ – 2 бали

·      Доповідь на засіданні наукового гуртка  – 1 бали

·      Участь у підготовці навчальних матеріалів залежно від обсягу - 1-2 бали