Історія кафедри

КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ 2 і ФТИЗІАТРІЇ

Кафедра внутрішньої медицини 2 ДМА, одна з провідних кафедр академії, була заснована в 1919 році, на базі обласної лікарні учнем і послідовником відомого клініциста Г.А. Захар'їна професором Н.А. Кабановим, якого у 1922 році змінив видатний терапевт професор К.И. Пенкославський, який очолював кафедру до 1930 р. Протягом наступних 7 років (1930-1937) кафедрою керував учень академіка Н.Д. Стражеска професор С.Я. Штейнберг. З 1938 року терміном понад 19 років кафедру очолював відомий клініцист – професор І.С. Слуцький. З 1957 по 1959 рік кафедру очолював професор С.Ф. Олійник.

З 1959 р. по 1989 р. кафедру очолювала заслужений діяч науки УРСР, заслужений робітник вищої школи УРСР, доктор медичних наук, професор І.І. Крижанівська, автор понад 300 наукових праць і 11 монографій, яка також успішно поєднувала науково-педагогічну, організаторську та велику громадську діяльність, з 1964 по 1981 роки була ректором Дніпропетровського медичного інституту, депутатом Верховної ради УРСР. На той час кафедра мала назву госпітальної терапії №1 та профпатології. У 1956-1957 навчальні роки на кафедрі був організований курс професійних захворювань, який очолив доцент Л.І. Рогачевський.

Головною науковою проблемою кафедри є кардіологія. Під керівництвом професора І.І. Крижанівської виконано 9 докторських і 49 кандидатських дисертацій. В той час на кафедру прийшли працювати асистентами клініцисти з досвідом практичної роботи (Г.В. Шостакович, Н.Ю. Салтрукович, Н.С. Галушко, Л.О. Літвєкова, Г.О. Лемещенко, Д.О. Вередченко). У 1978 р. вперше на кафедрі створено курс ендокринології (доц. І.І. Візгалова, к.мед.н. В.М. Клюйко, к.мед.н. С.А. Романенко).

Значний внесок у розширення наукового напрямку зробив наступний завідуючий кафедрою професор С.С. Короленко (1989-1996 роки). Під його керівництвом були виконані 1 докторська і 4 кандидатських дисертації (професор В.П. Гейченко, к.мед.н. К.Г. Карапетян, О.В. Курята, Л.О. Літвєкова, В.М. Гречановський).

З вересня 1996 року і по 2002 рік кафедру очолювала професор В.П. Гейченко. Під її керівництвом виконані і захищені 1 докторська і 3 кандидатських дисертації (д.мед.н. О.В. Курята, к.мед.н. А.Ю. Філіппова, к.мед.н. В.Г. Дзяк, к.мед.н. О.В. Мужчиль). На кафедру повернено курс профпатології (керівник курсу професор С.В. Валевський). Розширена клінічна база кафедри, відділення кардіоревматології розділено на окремі відділення кардіології та ревматології, створено відділення алергології. Вперше у області втілено методи коронарографії та ангіопластики.

З 2002 кафедру очолив професор О.В.Курята

Сучасній кадровий склад кафедри. Завідувач кафедри – д.мед.н. професор О.В. Курята. Завідувач курсу профпатології – д.мед.н. професор В.В. Родіонова. Професор - д.мед.н. професор Р.В. Разумний. Доценти: к.мед.н. К.Г. Карапетян (завуч кафедри), к.мед.н. І.Л. Караванська (секретар ради 1 медичного факультету), к.мед.н. С.В. Собко (курс профпатології), кандидат медичних наук О.Ю. Філіппова (відповідальна за наукову та лікувальну роботу). Асистенти: к.мед.н. О.С. Митрохіна, к.мед.н. Є.О. Фролова, к.мед.н. Н.І. Бардаченко, к.мед.н. Ю.С. Кушнiр, О.М. Коваленко, О.О. Штепа, ст.н.с. к.мед.н. О.В. Соя.

На кафедрі проводиться навчання студентів 5 курсів медичних факультетів по предметам «Внутрішня медицина (модуль 2)», «Професійні хвороби», «Клінічна імунологія та алергологія». Кафедра була піонером у впровадженні екзаменів із стандартизованого тестування по програмі «Крок-2». Тут уперше на Україні були проведені пілотні екзамени з цієї моделі. Доцент К.Г. Карапетян є членом комітету за фахом Центру тестування при МОЗ України. Професор В.В. Родіонова є співавтором підручників з професійних хвороб (2012,2013) та національного підручнику з професійних хвороб (українською та англійською мовами, 2015). За 2 останні роки колектив кафедри підготував та видав 5 посібників з грифом МОЗ України.

Поступово традиційний науковий напрямок кафедри – кардіологія, доповнено нефрологічним напрямком, вивченням терапевтичних аспектів взаємозв’язку серця та нирок. Під керівництвом проф. О.В.Куряти підготовлені та захищені 11 кандидатських дисертацій (О.В. Соя, Джозеф Хайкал (Ліван) М.Ю. Зак, Ю.В. Егорова, Т.Ю. Кисельова, О.С. Митрохіна, Е.О. Фролова, А.О. Мирошниченко, Н.І. Бардаченко, А.С. Скоромная, Ю.С. Кушнiр). Під керівництвом проф. В.В. Родіонової захищені 2 кандидатські дисертації (А.О. Лисенко, О.В. Вільямська). В осені 2014 року до колективу кафедри приєднався доктор медичних наук професор Р.В. Разумний (основний науковій напрямок – пульмонологія). У липні 2015 він обраний деканом 2 міжнародного факультету.

На кафедрі ведеться навчання в аспірантурі, магістратурі та клінічній ординатурі з спеціальностей внутрішні хвороби, кардіологія, нефрологія, пульмонологія. За останній період в магістратурі та клінічній ординатурі пройшли навчання громадяни Китаю, Лівану, Йорданії, Сирії, , Лівії та Нігерії.

Кафедра стала базовою у ДМА для проведення наукових конференцій з внутрішньої медицини (2013р. – пам’яті професора І.І. Крижанівської, 2015р. – «Актуальні питання внутрішньої медицини»), також проведено 2 Всеукраїнські конференції з питань профпатології.

Започатковано та набуло розвитку співробітництво з науковими центрами Європи. Публікації співробітників кафедри включено до програм конгресів європейських наукових товариств, у ряді випадків для участі у них надані гранти (Джозеф Хайкал, О.С. Митрохіна, Н.І. Бардаченко, О.Ю. Сиренко). Професор О.В. Курята став членом європейських товариств кардіологів (ESC), нефрологів (ERA-ETDA), українських товариств кардіологів, нефрологів, ревматологів.

У науковій роботі кафедра активно співпрацює з науковцями ДМА (кафедра біохімії, медичної та фармацевтичної хімії) та ДНУ (кафедра біохімії та біофізики), інститутом біохімії НАН України ім. Палладіна. На сьогодні у склад терапевтичної клініки кафедри на базі обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова входять відділення алергології, гастроентерології та гепатології, гемодіалізу, нефрології, кардіології з палатами інтенсивної терапії, профпатології, пульмонології, ревматології,. Клінічними базами кафедри є також обласний шпиталь ветеранів (2 терапевтичних відділення) та 4 міська лікарня (відділення профпатології - Центр по лікуванню проф. захворювань м.Дніпропетровська, відділення терапії з ліжками кардіології, нефрології та гемодіалізу, поліклінічне відділення). В клініці активно використовуються сучасні методи дослідження (коронарографія, комп’ютерна томографія та МРТ, ультразвукові методи дослідження, усі види ендоскопічних досліджень, біопсія органів та тканин та ін.) та лікування (ангіопластика та стентування, пульс-терапія, перитонеальний та гемодіаліз та ін.).

Колектив кафедри внутрішньої медицини 2 та профпатології виконує велику виховну діяльність серед студентів ДМА. На кафедрі працює науковий студентський гурток (керівник доц. І.Л. Караванська). Кафедра є базовою по проведенню в академії 1 туру олімпіади з терапії, переможець якого одержує премію імені професора І.І. Крижанівської обласного науково-практичного товариства терапевтів та 1 туру олімпіади з «Клінічної імунології та алергології» . Щороку з переможців цих етапів формуються команди для участі у республіканських олімпіадах, багато з них стають переможцями або призерами конкурсів. Переможцями конкурсу МОЗ України за кращу студентську наукову роботу в різні годи ставали В. Гутник, О. Сиренко, В. Семенов, В. Чернова, Н. Фокіна. Студент В. Семенов виграв грант Всесвітьої нефрологічної асоціації (WNA) та представив результати своєї роботи у Кейптауні (ПАР).

У 2016 році у зв’язку з новими навчальними планами кафедра була розділена на 2 нові кафедри: кафедра внутрішньої медицини 2 (завідувач кафедри професор Курята О.В.) та кафедра професійних хвороб та клінічної імунології (завідуюча кафедри доцент Гашинова К.Ю.)

У 2019 році у зв'язку з реорганізацією до кафедри був доданий курс "Фтизіатрії" і кафедра отримала нову назву: кафедра Внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії