Колектив

Курята Олександр Вікторович

завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор.

Вища категорія з терапії.

Тема докторської дисертації: «Мембранні та гуморальні механізми розвитку гіпертонічної хвороби у віковому аспекті і на фоні лікування».

Філіппова Олександра Юріївна

доктор медичних наук, професор.

Вища категорія з терапії.

Тема докторської дисертації: «Стеатоз та стеатогепатит у пацієнтів з ожирінням і патологією біліарного тракту: клініко-патогенетичні аспекти діагностики, прогнозування та лікування».

Завуч кафедри (відповідальна за навчально-методичну роботу). Відповідальна за цикл "Військово-польова терапія".


Карапетян Карп Гургенович

кандидат медичних наук, доцент. Вища категорія з терапії.

Тема кандидатської дисертації: «Гіпербарична оксигенація у комплексному лікуванні хронічної серцевої недостатності з урахуванням стану нейро-ендокринної системи».

Відповідальний за впровадження новітніх технологій у навчання.


Караванська Ілона Лоранівна

кандидат медичних наук, доцент. Вища категорія з кардіології.

Тема кандидатської дисертації: «Клініко-імунологічна оцінка ефективності застосування корвітину у хворих на гострий інфаркт міокарду».

Керівник наукового студентського гуртка кафедри, відповідальна за виховну роботу.


Кушнір Юлія Сергіївна

кандидат медичних наук, доцент. Вища категорія з кардіології.

Тема кандидатської дисертації "Функціональний стан ендотелію судин, тромбоцитів та маркери фіброзу міокарда при хронічній серцевій недостатності зі збереженою фракцією викиду у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси тіла"

Відповідальна за наукову роботу кафедри. Секретар кафедри.


Фролова Євгенія Олександрівна

кандидат медичних наук, доцент.

Тема кандидатської дисертації: «Ліпідний профіль, функція ендотелію, стан магістральних та периферичних артерій при хронічній нирковій недостатності у додіалізному періоді».

Профорг кафедри

Відповідальна за роботу з іноземними клінічними ординаторами.


Митрохіна Ольга Сергіївна

кандидат медичних наук, асистент.

Вища категорія з терапії.

Тема кандидатської дисертації: «Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих».

Відповідальна за виробничу практику.


Демкова Наталія Ігорівна

кандидат медичних наук, асистент.

Перша категорія з кардіології.

Тема кандидатської дисертації: «Стан коронарного кровообігу у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця та безпечність проведення коронарографії».

Науковий інформатор кафедри, відповідальна за інформаційні технології.


Штепа Ольга Олександрівна

кандидат медичних наук, асистент

Тема кандидатської дисертації: «Оптимізація лікування хворих на інфенкції нижніх дихальних шляхів з супутньою артеріальною гіпертензією з урахування активності запалення».

Відповідальна за техніку безпеки, протипожежну безпеку та репозитарій.


Сіренко Оксана Юріївна

кандидат медичних наук, асистент

Тема кандидатської дисертації "Субклінічні прояви атеросклерозу та ризик серцево-судинних ускладнень у хворих з артеріальною гіпертензією в поєднанні з ревматоїдним артритом"Гарміш Ірина Петрівна

асистент

Тема запланованої дисертації "Особливості перебігу та лікування артеріальної гіпертензії у хворих на хронічну хворобу нирок в поєднані із субклінічним гіпотиреозом"

Відповідальна за рейтингову систему оцінки кафедри та оновлення сайту кафедри.Гречаник Марія Михайлівна

асистент

Тема запланованої дисертації "Ліпідний обмін, інсулінорезистентність та стан магістральних артерій при ішемічній хворобі серця в поєднанні з неалькогольним стеатозом: оптимізація діагностики та лікування"

Відповідальна за лікувальну роботу, цивільну оборону та діловодство.Ткаченко Юлія Валеріївна

асистент, к.мед.н.

Лікар кардіолог вищої категорії.

Тема кандидатської дисертації "Стан нервово-м’язового апарату, зміни периферійного кровообігу у хворих та інвалідів з серцевою недостатністю "
Семенов Віктор Вікторович

аспірант

Тема запланованої дисертації "Кардіоваскулярний ризик, тромбоцитарний гемостаз та маркери фіброзу у пацієнтів з хронічною хворобою нирок та артеріальною гіпертензією"Шерстюк Людмила Миколаївна

старший лаборант.

Відповідальна за матеріально-технічну базу кафедри.

Півненко Світлана Федорівна

лаборант