Новини

Сумісне засідання студентського наукового гуртка кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії з іноземними клінічними ординаторами (лікарями післядипломної освіти).

На даний час у вищій медичній школі стоїть питання розробки оптимальних способів навчання, які гарантують формування у студентів більш глибоких знань, що дозволять їм якісно виконувати професійну діяльність лікаря широкого профілю. 05 листопада 2020р. відбулося сумісне засідання студентського наукового гуртка кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України з іноземними клінічними ординаторами, що проходять навчання на кафедрі. У події взяли участь 20 студентів 5-6 курсів І, ІІ медичного та І міжнародного факультету, 5 іноземних клінічних ординаторів. Для заняття була обрана актуальна тема – «Системні васкуліти», що зумовлено складністю їхньої ранньої діагностики та лікування, впливом на працездатність. Хвороби часто мають атиповий перебіг, що спричиняє помилкові діагнози та значну кількість ускладнень.

Лікар Фетхі Сафаа (із Марокко) підготувала і доповіла англійською мовою клінічний випадок виникнення гострого пошкодження нирок у пацієнта з системним васкулітом (гранулематозним поліангіїтом). Заняття проводила відповідальна за роботу СНГ, доцент кафедри Караванська І.Л., яка доповіла про сучасні методи діагностики, диференційної діагностики та лікування системних васкулітів. В обговоренні питань відбулась конструктивна дискусія. За активну участь у цьому засіданні слід відзначити студентів: Сізенко Евгенія (5 курс, І мед. ф-т), Шевченко Олену (5 курс, І мед. ф-т), Гарібову Теллі (5 курс, І мед. ф-т), Петренко Анастасію (6 курс, І мед. ф-т).

Такий варіант освіти є перспективним, особливо в умовах дистанційного навчання. Сприяє ефективному засвоєнню великого обсягу навчальної інформації, активізує самостійну діяльність. Для зацікавлення студентів і підвищення ефективності роботи обираємо разом із членами гуртка актуальні теми для розбору на засіданнях.

Для лікарів післядипломної освіти залучення до сумісних наукових конференцій та підготовка доповідей дозволяє підвищити рівень медичної освіти.


Cумісне засідання ГО «Придніпровська асоціація лікарів-інтерністів» та спілкі ревматологів Дніпропетровської області

4 листопада відбулось сумісне засідання ГО «Придніпровська асоціація лікарів-інтерністів» та спілкі ревматологів Дніпропетровської області. Обговорювались як питання ревматології, так і актуальні на сьогодні проблеми ведення коморбідних хворих в умовах пандемії COVID-19.

Останнім часом спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості випадків захворювання на коронавірусну хворобу, особливо з середньо тяжким, тяжким та вкрай тяжким перебігом захворювання. Наявність у хворих коморбідної патології обумовлює зростання кількості ускладнень коронавірусної хвороби та збільшує показники летальності серед цієї категорії хворих. Проблематикою ведення цих хворих, і не тільки теоретично, а і практично (проведення обходів, консультацій), займається професорсько-викладацький склад кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії сумісно з лікарями КП «Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова «ДОР». Саме завдяки цьому під час цього онлайн семінару науковці та практикуючі лікарі змогли поділитись таким вкрай важливим на сьогодні досвідом ведення хворих. Звичайно не обийшлось без обговорення сучасних настанов та рекомендацій. З доповідями виступили зав. відділенням ревматології КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова «ДОР», експерт ДОЗ ДОДА за напрямом «Ревматологія», Заслужений лікар України України Т.К. Лисунець, зав. відділенням неврології №1 КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова «ДОР» В.І. Пашковський, зав. кафедри внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії, професор О.В. Курята, професор кафедри внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії О.Ю. Філіппова, доцент кафедри внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії та аспірант кафедри внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії, В.В. Семенов.Шановні студенти! Уважаемые студенты! Dear students!

Запрошуємо вас прийняти участь у онлайн засіданні студентського наукового товариства на кафедрі внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії. Зустріч відбудеться 05 листопада 2020 року з 15.00 до 17.00.

Посилання: https://meet.google.com/vfj-pmzo-jtk


Приглашаем вас принять участие в онлайн заседании студенческого научного общества на кафедре внутренней медицины 2 и фтизиатрии. Встреча состоится 05 ноября 2020 года с 15.00 до 17.00.

Ссылка: https://meet.google.com/vfj-pmzo-jtk

We invite you to take part in the online meeting of the student scientific society at the Department of Internal Medicine 2 and Phthisiology. The meeting will take place on November 5, 2020 from 15.00 to 17.00.

Link: https://meet.google.com/vfj-pmzo-jtk


Сумісна робота співробітників кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії з лікарями Covid-19 центру КП «Обласна лікарня ім. І.І. Мечникова «ДОР»

Останнім часом спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості випадків захворювання на коронавірусну хворобу, особливо з середньо тяжким, тяжким та вкрай тяжким перебігом захворювання. Наявність у хворих коморбідної патології (ІХС, АГ, ХХН, ЦД, ХОЗЛ, захворювання печінки, онкологічні захворювання) та вік пацієнта ≥ 65 років обумовлює зростання кількості ускладнень коронавірусної хвороби та збільшує показники летальності серед цієї категорії хворих. Впродовж жовтня 2020р. співробітники кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії активно консультують хворих з коронавірусною хворобою, які проходять лікування в умовах терапевтичних відділень Covid-19 центру КП «Обласна лікарня ім. І.І. Мечникова «ДОР», допомагаючи визначити найбільш ефективну тактику лікування хворих з урахуванням супутніх захворювань. Результатом плідної співпраці з заступником медичного директора з лікувальної роботи КП «Обласна лікарня ім. І.І. Мечникова «ДОР» О.О. Гаввою, заступником медичного директора з акушерсько-гінекологічної допомоги (завідувач Covid-19 центром) І.В. Кітовою, зав. кафедривнутрішньої медицини 2 і фтизіатрії, професором О.В. Курятою, доцентом Є.О. Фроловою та завідувачами відділень клініки внутрішніх хвороб стали розробка та впровадження у роботу відділень Covid-19 центру: «Рекомендації щодо надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (covid-19) хворим з коморбідною патологією (у відповідності до Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 02 квітня 2020 №762 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17 вересня 2020 року № 2116)»; «Рекомендації щодо надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (covid-19) хворим з помірним та середнім ступенем при відсутності клінічних ознак пневмонії» та «Доповнення до рекомендацій щодо надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (covid-19) хворим з коморбідною патологією».

На фото : заступник медичного директора з лікувальної роботи КП «Обласна лікарня ім. І.І. Мечникова «ДОР» О.О. Гавва, заступник медичного директора з акушерсько-гінекологічної допомоги (завідувач Covid-19 центром) І.В. Кітова, завідувач відділення патології вагітних Ю.Ф. Кравченко, зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії, професор О.В. Курята, доцент Є.О. Фролова обговорюють лікувальну тактику веденняпацієнта Covid-19 центру.


Доповіді клінічних ординаторів

Незважаючи на пандемію у світі та високу захворюваність в Дніпрі педагогічний процес на кафедрі внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії не зупиняється ні на хвилину. Іноземні клінічні ординатори, які проходять навчання на нашій кафедрі, кожний тиждень готують презентації на актуальні теми. На цей раз Шеріфі Усама підготував доповідь за темою «Стеноз аортального клапану», яка ґрунтувалась не тільки на міжнародних рекомендаціях, а на власному клінічному досвіді, який був отриманий при веденні пацієнтів в ПІТ Кардіології КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечнікова «ДОР» (заняття проводила асистент кафедри,
к.м.н. Демкова Наталія Ігорівна)

Сумісне засідання лікарів клініки внутрішніх хвороб КП «Обласна лікарня ім.І.І. Мечникова «ДОР» та кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії

7 жовтня відбулась лікарська нарада в клініці внутрішніх хвороб КП «Обласна лікарня ім.І.І. Мечникова «ДОР». Завідувач кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДЗ «ДМА», професор Олександр Вікторович Курята презентував лікарям та співробітникам кафедри оновлений протокол надання допомоги хворим з COVID-19. Жваву дискусію викликала проблема коморбідності у хворих, які лікуються від коронавірусної хвороби. Результатом обговорення цього актуального питання стали «Рекомендації щодо надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (covid-19) хворим з коморбідною патологією» (у відповідності до Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 02 квітня 2020 №762 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17 вересня 2020 року № 2116), які були сумісно розроблені заступником директора з медичної роботи КП «Обласна лікарня ім.І.І. Мечникова «ДОР» О.О. Гаввою, зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії, професором О. В. Курятою, доцентом кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії, к.мед.н. Є.О.Фроловою та завідувачами відділень клініки внутрішніх хвороб.

Доповіді клінічних ординаторів

Науковий та педагогічний процеси не зупиняються ні на мить навіть в період пандемії. Традиційні доповіді клінічних ординаторів, які навчаються на кафедрі внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії, розпочав Окойе Ікенна Чуквуемека (Нігерія). Доповідь стосувалась актуального питання діагностики та лікування фібриляції передсердь, обговорювались останні рекомендації Європейського кардіологічного товариства.

The scientific and pedagogical processes do not stop for a moment, even during pandemic. Traditional reports of clinical residents studying at the Department of Internal Medicine 2 and Phthisiology, started Okoye Ikenna (Nigeria). The report concern diagnosis and treatment of atrial fibrillation, the latest recommendations of the European Society of Cardiology were discussed.

Міжнародна співпраця в умовах пандемії COVID-19

15 червня відбулась онлайн конференція між кафедрою медичної інформатики Амстердамського університету та кафедрою внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України". У конференції прийняли участь з епідеміологи Vianda Stel, Jizzo Bosdriesz R., проф. Курята О.В. та Семенов В.В. Під час конференції було обговорено сумісні наукові праці та розглянуто можливості подальшої співпраці між університетами.

Завершення учбового року 2019-2020 в умовах дистанційного навчання на кафедрі внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії

В умовах дистанційного навчання, у зв’язку з введенням в Україні карантинних обмежень, завершується учбовий рік 2019/2020рр. В он-лайн режимі (на базі платформи Zoom) 10.06.2020р. співробітниками кафедри було проведено засідання кафедри (головуючі засідання: завідувач кафедри професор О.В. Курята та відповідальна за учбовий процес на кафедрі професор О.Ю. Філіппова). В рамках засідання обговорили питання щодо поточної успішності студентів різних факультетів, які проходили навчання на кафедрі впродовж цього року. Професор О.Ю. Філіппова доповіла щодо необхідності модернізації та оптимізації методичних розробок практичних і семінарських занять у відповідності до змін у новому тематичному плані на 2020/2021 учбовий рік по «Внутрішній медицині» і «ВПТ». Проведений розподіл лекційного матеріалу та методичних рекомендацій на новий 2020/2021 учбовий рік. В обговоренні прийняли участь більшість викладачів кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії, зміни у новому тематичному плані на 2020/2021 рік затверджені.

Всі співробітники кафедри продовжують підвищувати свій професійний рівень за рахунок участі в онлайн-конференціях, вебінарах та міжнародних конгресах.

Крім забезпечення навчального процесу на кафедрі виконуються інші види робіт. Лікувально-діагностичну роботу на базі КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР» виконують проф. О.В. Курята, проф. О.Ю. Філіппова, доц. Ю.С Кушнір, доц. Є.О. Фролова, ас. М.М. Гречаник та інші співробітники кафедри. Проводиться консультування хворих терапевтичного профілю, участь в консиліумах та он-лайн консультації з лікарями лікарні і хворими.

Напередодні щорічного свята на честь медичних працівників висловлюємо подяку усім співробітникам кафедри, медичної академії та лікарям! Низький уклін вам за вашу невтомну працю, щире і відкрите серце. Завдяки вашій турботі та професійним якостям у людей з’являється надія й віра на одужання. Нехай кожен день дарує посмішки вдячності пацієнтів, приємні сюрпризи, радісні новини та сили для подальшої роботи, вдосконалення і втілення планів і мрій. З професійним святом вас!

ERA-EDTA 2020

6-9 червня 2020 року відбувся конгрес Європейського товариства нефрологів ERA-EDTA 2020 Congress Fully Virtual у дистанційному форматі. У конгресі прийняли участь доцент кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії Фролова Є.О. та аспірант кафедри Семенов В.В. Семенов В.В. отримав грант на участь у конгресі за тези "Total cholesterol excess doesn’t affect coronary artery calcification independently of renal function". Вітаємо учасників конференції!

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання внутрішньої медицини»

20-21 травня 2020 року пройшла чергова щорічна, конференція, яка присвячена актуальним питанням внутрішньої медицини. В цьому році ми прийняли виклик і змінили підхід, що було обумовлено поширенням пандемії COVID 19. Формат онлайн-зустрічі дозволив розширити нашу аудиторію. За два дні плідної роботи конференції за час трансляції будо зареєстровано понад 23 000 включень, одночасно з нами постійно працювали близько 1100 осіб. До нашої конференції долучилися понад чотири тисячі спеціалістів у галузі внутрішньої медицини з чотирьох країн. Ми мали можливість трансляції нашої конференції разом з Україною на Білорусь, Казахстан та Республіку Молдова. Ми завжди залучали наших іноземних колег до роботи нашої конференції, зокрема, з Франції, Литви, Швеції, Польщі. В цьому році до нас приєдналися наші колеги з Бельгії, Республік Білорусь та Молдови.

У організації конференції приймали активну участь співробітники кафедри: професор Курята О.В., професор Філіппова О.Ю., доцент Кушнір Ю.С., асистенти Гарміш І.П. та Штепа О.О. З устними доповідями виступили професор Курята О.В., професор Філіппова О.Ю., доцент Кушнір Ю.С., доцент Фролова Є.О., доцент Карапетян К.Г., доцент Караванська І.Л., старший науковий співробітник Лисунець Т.К., аспірант Семенов В.В. В рамках конференції було проведено конкурс молодих вчених за кращу стендову доповідь присвячену пам’яті професора Віктора Миколайовича Дзяка. Щиро вітаємо з перемогою асистента кафедри Гарміш Ірину Петрівну. В цьому році наше товариство вже підвело підсумки конкурсу на отримання гранту пам’яті академіка Георгія Вікторовича Дзяка для молодих дослідників і ми мали змогу привітати з перемогою асистента кафедри Сіренко Оксану Юріївну.

Робота конференції цього року була спрямована на спільну співпрацю заради життя наших пацієнтів. Запорука нашого успіху – це безупинний рух вперед до підвищення своїх кваліфікаційних можливостей, наполеглива та натхненна робота, що сприяє самовдосконаленню та стає запорукою збереження життя кожного окремого пацієнта.

Фото конференції

Досвід роботи в умовах карантину

На кафедрі внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії в умовах карантину виконуються всі види робіт згідно із планом. Співробітники кафедри активно проводять дистанційне навчання студентів та навчально-методичну дистанційну роботу викладацького складу. Кафедра проводить навчальний процесс у дистанційному режимі для студентів V курсу медичних факультетів з дисциплини «Внутрішні хвороби (модуль 2)», студентів VІ курсу з дисциплини «Фтизіатрія» та заняття з іноземними клінічними ординаторами. На сайті кафедри, в залежності від мови навчання, представлені матеріали для дистанційного навчання в умовах карантину з інструкцією: лекційний матеріал, методичні розробки практичних занять з рекомендованою літературою та посиланнями на електронні джерела інформації, постійно оновлюється уся необхідна інформація. Для оцінювання знань та умінь студентів на сайті представлені завдання до кожної теми календарно-тематичного плану, що складаються з ситуаційних задач, рішення яких передбачає встановлення попереднього діагнозу, оцінювання результатів додаткових обстежень, призначення лікування, профілактики та визначення прогнозу у кожному випадку, відповіді на тестові завдання та обов’язкове написання рецептів ліків, які відповідають темі практичного заняття. Спілкування зі студентами відбувається за допомогою електронного листування. Кожен студент щодня має надсилати виконанні завдання на вказані електронні адреси кафедри в залежності від мови навчання. Обговорення результатів та оцінка роботи здійснюється особисто викладачем шляхом відсилання студентам рекомендацій щодо опрацювання помилок або під час телефоної розмови зі старостами десятків або використовуючи комунікації через месенджери. 24.04.20 викладачами кафедри (доцент Фролова Євгенія Олександрівна та асистент Митрохіна Ольга Сергіївна) були впроваджені в дистанційну роботу кафедри нові технології дистанційної освіти – онлайн-конференція на базі програми zoom. Заняття були проведені з іноземними студентами І-го медичного факультету 401 групи. Такий додатковий вид проведення занять дуже сподобався як студентам, так і викладачам. У подальшій роботи співробітники кафедри планують розширити можливості проведення дистанційних занять, з регулярним використанням програми zoom і проведенням онлайн-конференцій.

На кафедрі також проходять навчання іноземні клінічні ординатори (Республіка Конго, Королівство Марокко, Федеративна Республіка Сомалі, Федеративна Республіка Нігерія), які виконують завдання з теоретичних питань – написання обзорів, рефератів з запропонованих тем, згідно індивідуального плану навчання, підготовка презентацій та розв’язання клінічних завдань.

Всі співробітники кафедри підвищують свій професійний рівень за рахунок участі в онлайн-конференціях та вебінарах.

Конкурс на отримання гранту пам’яті

академіка Георгія Вікторовича Дзяка

для молодих дослідників

Вітаємо переможців конкурсу на отримання гранту пам’яті академіка Георгія Вікторовича Дзяка для молодих дослідників з метою проведення наукової роботи в області клінічної, спортивної та профілактичної внутрішньої медицини аспіранта кафедри внутрішньої медицини 1 Бабенко Аліну Олександрівну та асистента кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії Сіренко Оксану Юріївну. Вітаємо вас із заслуженою перемогою в конкурсі! Бажаємо не зупинятися на досягнутому, завжди рухатися вперед, підкорювати будь-які вершини. Нехай на шляху до успіху вам завжди світить щаслива зірка!


Конкурс студентських наукових робіт англійською мовою

14.04.2020р. відбулась підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт англійською мовою зі спеціальності: клінічна медицина. У зв’язку з пандемією COVID-19 вперше ітоговий другий тур було проведено у вигляді відеоконференції. Дві студентки 6 курсу І медичного факультету : Молокова І. та Рицька А. (керівники - завідувач кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії, професор О.В. Курята та доцент кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії І.Л. Караванська) отримали за результатами попередньої оцінки можливість прийняти участь в ітоговому турі.


Сумісна внутрішньолікарняна конференція

Немає сумніву, що питання хвороб сечовидільної системи мають велике соціально-економічне і загальномедичне значення, в першу чергу, через те, що ця вкрай розповсюджена в Україні патологія призводить до інвалідизації хворих молодого, працездатного віку.

12 березня на сумісній нараді кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії та лікарів клініки внутрішніх хвороб КП «Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова»ДОР» з доповіддю виступила доцент Євгенія Олександрівна Фролова. Були обговорені питання показань та протипоказань до біопсії нирки, та стан проблеми у нашій країні. Враховуючи актуальність проблеми та кількість пацієнтів, які дійсно потребують проведення цього метода дослідження, доповідь викликала значний інтерес та бурхливу дискусію.

Європейський грант товариства нефрологів на стажування в Амстердамському університеті

Вітаємо асистента кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії Семенова Віктора Вікторовича з отриманням гранту Європейського товариства нефрологів на стажування в Амстердамському університеті! Стажування протягом 1 місяця проходило на базі відділення медичної інформатики під керівництвом Jizzo Bosdriesz, PhD та професора Kitty J. Jager, MD, PhD.


Доповіді клінічних ординаторів

27 лютого клінічні ординатори кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії Cherifi Oussama та Mankessi Nlevo Laurene представили клінічний випадок гострого інфекційного міокардиту та позагоспітальної пневмонії. Надзвичайно важлива тема на сьогоднішній день викликала бурхливу дискусію та неабияку зацікавленість усіх присутніх.


Внутрішньовузівська студентська олімпіада з терапії (внутрішньої медицини)

(І тур Всеукраїнської олімпіади)

20 та 26 лютого 2020р.на базі кафедрі внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» була проведена внутрішньовузівська студентська олімпіада з дисципліни «Внутрішня медицина», це І етап Всеукраїнської олімпіади. 60 студентів І, ІІ медичного, а також І міжнародного факультетів IV-VI курсів приймали участь в проведенні цього заходу. Програма олімпіади складалась з кількох різнопланових конкурсних етапів, що мали на меті виявити найкращі здібності до клінічного мислення, розкрити теоретичні та практичні знання у такому багатогранному напрямку, як терапія.

Першим етапом олімпіади було тестування. Для цього були відібрані найбільш цікаві та оригінальні задачі. 16 студентів, які набрали найбільшу кількість балів, були запрошені до участі в наступному турі.

Другий етап проходив у відділеннях терапевтичного профілю КЗ «Дніпропетровська ОКЛ ім.І.І.Мечнікова». Завданням кожного учасника було провести курацію пацієнта, продемонструвати спостережливість та вміння спілкуватись з хворими.

Третій етап став перевіркою на швидкість, кмітливість та засередженість. Саме він став найбільш емоційно яскравим, сповненим бурхливої конкуренції та цікавих відповідів. Для нього були підготовлені спеціальні завдання з фотопрезентаціями, та даними додаткових методів дослідження. Необхідно було швидко орієнтуватися в клінічних проявах хвороб та вміти аналізувати результати лабораторних та інструментальних досліджень.

Варто зауважити, що також проводився бліц-конкурс для глядачів. Аудиторія активно приймала участь у змаганні, проявив зацікавленість в даному заході. Найбільшу кількість правильних відповідей надав студент Репп Роман (I мед.,V курс).

Учасники олімпіади продемонстрували всі свої здібності, знання та жагу до перемоги. Оцінювали відповіді учасників олімпіади члени журі: завідувач кафедрою внутрішньої медицини 1, професор Конопкіна Л.І.(голова журі); доцент Сапожніченко Л.В.(кафедра внутрішньої медицини 3); асистент Новоженіна Л.І. (кафедра пропедевтики внутрішньої медицини); професор Філіппова О.Ю. (кафедра внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії). Проводила конкурси – доцент Караванська І.Л., та асистент Митрохіна О.С. (кафедра внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії).

Після остаточного підрахунку балів були отримані наступні результати: I місце зайняла студентка Ткачук Наталія (I мед.,VІ курс), ІІ місце отримала – Ачкуріна Марія (I мед.,VІ курс), ІІІ місце – Кощур Назарій (I мед.,VІ курс) та Бондаренко Лілія (I мед.,V курс). Окремо була нагороджена студентка Ткачук Наталія, яка набрала найбільшу кількість балів у І (тестовому) турі олімпіади, та Молокова Ірина (I мед.,VІ курс), яка стала переможцем у ІІ турі (ліпший студент у пропедевтичних навичках).

Студенти, що зайняли призові місця отримали дипломи та пам’ятні подарунки, а переможець – премію від Дніпровської асоціації лікарів інтерністів, присвячену пам᾽яті професора І.І.Крижанівської.

Окремо хотілося відзначити участь в олімпіаді 15 іноземних студентів І міжнародного факультету, та отримання високих балів наступними студентами: Хан Денісом, Абджамаб Мосабом, та Альдахдоор Анхар.

Колегія журі побажала студентам наснаги та впевненості у собі, успіхів у навчанні та надію побачити ще більше учасників у наступному учбовому році. Переможцям нашої внутрішньовузівської олімпіади надається можливість представляти академію на Всеукраїнській олімпіаді з терапії, яка відбудеться на базі нашої Дніпропетровської медичної академії, познайомитися зі студентами та викладачами інших ВУЗів. Будемо вболівати за них та чекати на перемогу!


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Конференція Respiratory Failure and Mechanical Ventilation

З 13 по 15 лютого 2020 року в Берліні в рамках Europian Respiratory Society пройшла конференція «Respiratory Failure and Mechanical Ventilation». Основні питання включали в себе гостру та хронічну дихальну недостатність у дорослих та проблематику питань дихальної недостатності у педіатричній практиці. На конференції розглядалися питання інвазивної та неінвазивної вентиляції легень, а також питання якості життя хворих в період відновлення після довготривалого періоду лікування у відділенні інтенсивної терапії. У роботі конференції прийняла участь асистент кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії к.мед.н. О.О. Штепа. Було представлено дві роботи за тематикою формування хронічної дихальної недостатності у хворих з термінальною стадією хронічної хвороби нирок, що знаходяться на замісній терапії та дихальної недостатності у хворих на негоспітальну пневмонію. Робоча програма включала в себе майстер класи провідних науковців в галузі респіраторної медицини, інтерактивний навчальний контент та наукові сесії, що представляли особливий інтерес для пульмонологів, педіатрів та фахівців інтенсивної терапії.


І тур внутрішньовузівської олімпіади з терапії

20 лютого на базі кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії відбувся І тур внутрішньовузівської олімпіади з терапії для студентів IV-VI курсів. Більше 60 вітчизняних та іноземних студентів (І, ІІ медичних та І міжнародного факультетів) прийняли участь у тестовому етапі олімпіади. Вітаємо переможців та запрошуємо їх на ІІ тур олімпіади 26 лютого 2020 року о 8.30. Місце проведення: кафедра внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії (терапевтичний корпус КЗ «ОКЛ ім.І.І. Мечникова»)

Переможці тестового етапу:

V курс

Галущенко Карина Видимівна І медичний факультет

Старостенко Ксенія Дмитрівна І медичний факультет

Бондаренко Лілія Анатоліївна І медичний факультет

VI курс

Ткачук Наталія Мирославівна І медичний факультет

Занько (Акгуріна) Марія Миколаївна І медичний факультет

Чорноморець Ганна Володимирівна І медичний факультет

Кощук Назарій Васильович І медичний факультет

Савицька Євгенія Олександрівна І медичний факультет

Хан Денис Владиславович І міжнародний факультет

Абджамаб Мосаб І міжнародний факультет

Альдахдоор Анхар І міжнародний факультет

Деркач Генадій Анатолійович І медичний факультет

Молокова Ірина Олександрівна І медичний факультет

Третьякова Марія Юріївна І медичний факультет

Доповіді клінічних ординаторів

Вже традиційно на кафедрі внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії іноземні клінічні ординатори готують презентації з актуальних питань в медицині. Шостого лютого доповідав клінічний ординатор Ахмед Фарах з Сомалі. Всі присутні приймали активну участь в обговоренні теми та висловили вдячність за актуальність піднятої тематики.


Запрошуємо вас прийняти участь в міжнародній науково-практичній конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ», яка відбудеться 20-21 травня 2020 року за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, 4/26 (культурно-діловий центр «Менора»)

Вже традиційно в роботі нашої конференції крім висококваліфікованих українських вчених приймуть участь провідні науковці в галузі медицини зі світовим ім’ям: професор Оливье Брюер з Бельгії, який є провідним автором рекомендацій з лікування остеоартриту колінного суглоба ESCEO, професор Аудрюс Айдетис з Литви, який працює в напрямку інтервенційної кардіології, nта члени Скандинавського товариства атеросклерозу, професор Борге Г. Нордестгаард і професор Анне Тубейерг Хенсен з Данії та професор Паоло Паріні з Швеції, які входять до складу авторів рекомендацій з лікування дисліпідемій Європейського товариства атеросклерозу 2019 року і рекомендацій Європейського товариства атеросклерозу з лікування сімейної гіперхолестеринемії.

On-line реєстрація для участі у конференції "Актуальні питання внутрішньої медицини" необхідно перейти за посиланням: http://armed.org.ua/terapiya2020/

Запрошуємо студентів 4-6 курсів для участі у тестовому турі внутрішньовузівського етапу Всеукраїнської олімпіади з внутрішньої медицини (терапія), який відбудеться в лекційній аудиторії терапевтичного корпусу КЗ «Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» (2 поверх) 20 лютого о 15.30.

Приглашаем студентов 4-6 курсов принять участие в тестовом туре внутривузовского этапа Всеукраинской олимпиады по внутренней медицины (терапия), который состоится в лекционной аудитории терапевтического корпуса КЗ «Областная клиническая больница им. И.И. Мечникова» (2 этаж) 20 февраля в 15.30.


Майстер-клас зі створення витинанок

27.12 на кафедрі внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії відбувся майстер-клас зі створення витинанок. Майстер-клас проводила доцент іноземної філології та мистетствознавства Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, члена Національної спілки майстрів народного мистетства України Ю.В. Датченко. Студенти мали можливість власноруч виготовити візерунки за класичними зразками.


Мистетські традиції України

Напередодні свята Великого Різдва студенти 5 курсу та клінічні ординатори кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії мали можливсть прослухати лекцію доцента факультету української та іноземної філології та мистетствознавства Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, члена Національної спілки майстрів народного мистетства України Ю.В. Датченко за темою: Мистетські традиції України, з викладенням цікавих історичних даних щодо створення варіацій народних витинанок та їх тлумачення. Також на лекції було продемонстровано роботи майстрів України та можливості техніки витинання з ілюстративним матеріалом, що викликало неабиякий інтерес аудиторії.


Сумісне засідання СНГ

«Неможливо вирішити проблему

на тому ж рівні, на якому вона виникла.

Треба стати вище цієї проблеми,

піднявшись на наступний рівень»

Альберт Енштейн.

Неможна розглядати хворобу лише з однієї точки зору, завжди треба пам’ятати, що це величезний каскад змін, що охоплює весь організм, і ці зміни – не лише клінічні прояви, що ми можемо побачити у пацієнта, але й, в першу чергу, непомітні патологічні процеси на мікроскопічному рівні.

05.12.2019р. пройшло об`єднане засідання студентських гуртків кафедри внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії та кафедри патологічної анатомії і судової медицини на базі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова під керівництвом доцента кафедри внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії Караванської І.Л., доцента кафедри патологічної анатомії і судової медицини Короленко Г.С.

Засідання було присвячене обговоренню ревматологічних захворювань аутоімунного генезу, про які студенти 3-го та 4-го курсу підготували докладні презентації, розглядаючи хвороби в першу чергу з боку патоморфологічних змін: «Ревматоїдний артрит та Системний червоний вовчак» (Миргородський А.А. І мед. ф-т, 4 курс.), та «Системна склеродермія» (Кольцова О.П., ІІ мед.ф-т., 3 курс та Физенко Є.С., І мед.ф-т, 4 курс.).

Студенти 3-6 курсів І та ІІ медичного факультету, що приймали участь у цьому заході, мали змогу співпрацювати у розгляді та дискусіях за темою зустрічі. Додатково наглядну фотопрезентацію за обраними темами представили студентки І мед. ф-ту, 5 курсу: Старостенко К.Д. та Петренко А. Окрім обговорення доповідей, студентам випала нагода провести опитування та огляд тематичного пацієнта. Завдяки цій роботі студенти мали змогу побачити не тільки класичні, а зовсім навпаки - незвичайні, клінічні прояви саме розглянутих хвороб. Засідання було дуже цікавим і завдяки відповідям та поясненням викладеного матеріалу викладачами кафедр.

Проведення об’єднаних засідань гуртків різних медичних напрямків надає чудову змогу студентам глибше та більш досконало вивчати патологічні процеси з різних боків, що допоможе краще зрозуміти, який шлях лікування слід обрати, щоб допомогти пацієнтові при захворюванні внутрішніх органів.НАУКОВИЙ ГРАНТ ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА Г.В. ДЗЯКА

ГО “Придніпровська асоціація лікарів інтерністів” проводить конкурс на отримання гранту пам’яті академіка Г.В. Дзяка для молодих дослідників з метою проведення наукової роботи або її фрагмента (що має закінчений характер) в області клінічної, спортивної та профілактичної внутрішньої медицини

Порядок присудження та умови отримання гранту

  1. На отримання гранту може претендувати молодий дослідник у віці до 35 років (студент, аспірант, клінічний ординатор, лікар, викладач), який проводить наукове дослідження відповідно до затвердженої теми ДЗ “ДМА”.

  2. Для отримання гранту подається конкурсна заявка за встановленою формою і рекомендація наукового керівника роботи.

  3. Отримані результати оцінюються 3 експертами за встановленою методикою.

  4. Результати оцінки розглядаються Правлінням ГО “Придніпровська асоціація лікарів інтерністів”, яке приймає рішення про присудження гранту.

  5. Подача заявок проводиться в період з 1 грудня по 31 січня поточного навчального року. Рішення про присудження гранту оголошується на засіданні вченої ради ДЗ “ДМА” до 20 березня щорічно.

Перелік документів для заповнення додається. Документи та заповнені форми необхідно подати в наукову частину ДЗ “ДМА” (м. Дніпро, вул. Вернадського 9. Наукова частина. Контактний телефон: 31-22-57)Додаток1. Конкурсна заявка та гарантійна рекомендація наукового керівника роботи.doc
Додаток2. Наукове та фінансове обґрунтування.doc

Спільна лікарська конференція кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії та клініки внутрішніх хвороб Обласної клінічної лікарні ім. Мечникова

"Рання діагностика ревматологічних заворювань", асистент кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії Семенов В.В. . У доповіді були висвітлені основні проблеми ранньої діагностики рематологічних захворювань в Україні і світі, а також представлені оновлення клінічних рекомендацій щодо діагностики системного червоного вовчаку, системної склеродермії та синдрому шегрена. Особлива увага була приділена імунологічним маркерам системних захворювань.Науково-практична конференція «Ревматологічні хвороби – сучасні проблеми лікування та забезпечення моніторингу»

31.10-01.11.19 у м. Київ пройшла науково-практична конференція «Ревматологічні хвороби – сучасні проблеми лікування та забезпечення моніторингу», організованої ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д.Стражеска» та Асоціацією ревматологів України, у якій прийняли участь співробітники кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДЗ «Дніпропетровської медичної академії МОЗУ». Усні доповіді представляли професор О.В.Курята, аспірант В.В.Семенов, в постерній сесії прийняли участь доцент кафедри Караванська І.Л. та студенти Рицька А.О. та Молокова І.О. У рамках конференції проходив конкурс молодих вчених, у якому аспірант В.В.Семенов посів друге місце. Вітаємо!Спільна лікарська конференція кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії та клініки внутрішніх хвороб Обласної клінічної лікарні ім. Мечникова

30 жовтня 2019 року доцент кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії Карапетян Карп Гургенович та завідувач відділення кардіології Чвора Дмитро Леонідович представили клінічний випадок рідкісного захворювання – правошлуночкової аритмогенної кардіоміопатії. Особливістю цього засідання було те, що крім додаткових методів дослідження, необхідних для встановлення цього діагнозу та ретроспективної доповіді про пацієнта, лікарі лікарні та професорсько-викладацький склад кафедри мали змогу поспілкуватись безпосередньо з хворим: забрати скарги, уточнити анамнестичні дані. Всі присутні приймали активну участь в обговоренні клінічного випадка та висловили вдячність та неабияку зацікавленість у новому підході до проведення традиційних зустрічей лікарів клініки внутрішніх хвороб Обласної клінічної лікарні ім. Мечникова та наукових співробітників ДМА


Доповіді клінічних ординаторів

Згідно доброї традиції клінічні ординатор, які проходять навчання на кафедрі внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії представляють доповіді на різноманітні тематики в галузі клінічна медицина. Цикл доповідей в цьому році розпочали: Ахмед Абді та Ахмед Фаррах


Конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВНУТРІШЬНОЇ МЕДИЦИНИ»

Вельмишановні колеги! Запрошуємо вас прийняти участь в міжнародній науково-практичній конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВНУТРІШЬНОЇ МЕДИЦИНИ», яка відбудеться 20-21 травня 2020 року за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, 4/26 (культурно-діловий центр «Менора»)

Вже традиційно в роботі нашої конференції крім висококваліфікованих українських вчених приймуть участь провідні науковці в галузі медицини зі світовим ім’ям: професор Оливье Брюер з Бельгії, який є провідним автором рекомендацій з лікування остеоартриту колінного суглоба ESCEO, професор Аудрюс Айдетис з Литви, який працює в напрямку інтервенційної кардіології, nта члени Скандинавського товариства атеросклерозу, професор Борге Г. Нордестгаард і професор Анне Тубейерг Хенсен з Данії та професор Паоло Паріні з Швеції, які входять до складу авторів рекомендацій з лікування дисліпідемій Європейського товариства атеросклерозу 2019 року і рекомендацій Європейського товариства атеросклерозу з лікування сімейної гіперхолестеринемії.


Літня школа European Society of Hypertension (ESH)

14-20 вересня 2019 року у місті Brauron (Аттіка, Греція) відбулася щорічна Літня школа European Society of Hypertension (ESH). Основною метою даного заходу є поглиблення освітнього, інноваційного та комунікативного досвіду молодих вчених в галузі гіпертензіології. Зустріч пройшла успішно завдякизмістовним лекціям, інтерактивним дискусіям та клінічним take-home messages від провідних вчених Європи. Літня школа ESH висвітлювала ключові аспекти патофізіології, лікування артеріальної гіпертензії від фундаментальної науки до клінічної практики. Серед 66 молодих вчених із 37 країн у роботі ESH Summer School прийняла участь та виступила з постерною доповіддю асистент кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії к.мед.н. О.Ю.Сіренко