Україномовним студентам

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ!

16 січня 2020 року відбудеться чергове засідання СНГ кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії.

Тема: "Гостре ушкодження нирок. Гемодіаліз". Запрошуються студенти ІV - VI курсів.

Місце проведення: лекційна аудиторія терапевтичного корпусу ОКЛ ім. І.І. Мечнікова. Початок о 15:15


Оцінювання за цикл внутрішньої медицини (модуль 2)

Оцінка за цикл складається з 3 частин

· Сума балів за поточний контроль (за 29 тем)

· Сума балів за відповіді на тестовому екзамені (у екзаменаційну сесію наприкінці семестру)

· Додаткові бали (за окремі досягнення)

Мінімальна кількість балів за поточний контроль для допуску до заліку -58.

Іспит (залік складено) при отриманні мінімально 50 балів.

Додаткові бали студенту (якщо він навчається у цьому семестрі) можуть бути надані (отримана сума балів не може перевищувати 4):

· Переможець та призер республіканського або міжнародного конкурсу з терапії 4 бали

· Переможець вузівського етапу олімпіади з терапії - 4 бали

· Автори профільної статті у наукометричному журналі – 4 бали

· Одержувач профільного міжнародного гранту – 4 бали

· Переможець конкурсу «Тільки 1!» отримує додатково – 4 бали

· Учасник фінального відбору конкурсу МОН – 3 бали

· Автори профільних тезисів – 2 бали

· Доповідь на пленарному засіданні СНТ – 2 бали

· Доповідь на засіданні наукового гуртка – 1 бали

· Участь у підготовці навчальних матеріалів залежно від обсягу - 1-2 бали