Україномовним студентам

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

у зв'язку з епідемічною ситуацією лекції на кафедрі внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії будуть проведені у режимі онлайн:

Студент має в письмовому вигляді надати відповіді на питання, які вказані на останньому слайді кожної лекції (фото відповідей мають буди прикріплені до листа) на електронну адресу dsma.internalmedicine2.ukr@gmail.com не пізніше ніж Х+1 день (де Х – дата заняття згідно розкладу) протягом робочого часу.

Графік проведення лекцій з внутрішньої медицини в режимі онлайн для студентів V курсу медичних факультетів на підставі наказу МОЗ України
«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»

Новая таблица

Оцінювання за цикл внутрішньої медицини (модуль 2)

Оцінка за цикл складається з 5 частин

  • Сума балів за поточний контроль з дісципліни внутрішня медицина (за 25 тем)

  • Сума балів за поточний контроль з дісципліни клінічна фармакологія

  • Сума балів за поточний контроль з дісципліни профпатологія

  • Сума балів за поточний контроль з дісципліни клінічна імунологія та алергологія

  • Бали за відповіді на тестовому екзамені (у екзаменаційну сесію наприкінці семестру)

Мінімальна кількість балів за поточний контроль (сума балів за 4 дисціипліни (внутрішня медицина, клінічна фармакологія, профпатологія, клінічна імунологія та алергологія)) для допуску до заліку - 70.

Якщо студент має заборгованість з будь-якої з цих дисциплін, він не може бути допущений до комплексного іспиту. Іспит (залік складено) при отриманні мінімально 50 балів.