Україномовним студентам

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

останній день відпрацювання пропущених занятть - 26.06.2020


ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ!

у зв’язку з введенням карантину та переходом на дистанційне навчання всі матеріали для підготовки та контролю знань студентів будуть знаходиться на сайті кафедри у розділі україномовним студентам – дистанційне навчання.


Студент повинен ознайомитись з розкладом, виконати всі завдання згідно даті на номеру теми. Виконані завдання студент повинен надіслати на поштову адресу dsma.internalmedicine2.ukr@gmail.com не пізніше ніж Х+1 день (де Х – дата заняття згідно розкладу) протягом робочого часу. В темі листа повинна бути вказана наступна інформація: своє ПІБ, факультет, № десятку та № теми у наступному форматі:

АААА_ВВВВВВ_СССС_DDDDDD, де

АААА – назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

BBBB - № десятку;

СССС –№ теми;

DDDDDD - Прізвище студента.

(ВАЖЛИВО!!! Прізвище має бути написано українською мовою)

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент

має надіслати на відповідні електронні адреси кафедр лист в темі якого

повинно бути зазначено «ZAPYT»


Оцінювання за цикл внутрішньої медицини (модуль 2)

Оцінка за цикл складається з 3 частин

· Сума балів за поточний контроль (за 29 тем)

· Сума балів за відповіді на тестовому екзамені (у екзаменаційну сесію наприкінці семестру)

· Додаткові бали (за окремі досягнення)

Мінімальна кількість балів за поточний контроль для допуску до заліку -58.

Іспит (залік складено) при отриманні мінімально 50 балів.

Додаткові бали студенту (якщо він навчається у цьому семестрі) можуть бути надані (отримана сума балів не може перевищувати 4):

· Переможець та призер республіканського або міжнародного конкурсу з терапії 4 бали

· Переможець вузівського етапу олімпіади з терапії - 4 бали

· Автори профільної статті у наукометричному журналі – 4 бали

· Одержувач профільного міжнародного гранту – 4 бали

· Переможець конкурсу «Тільки 1!» отримує додатково – 4 бали

· Учасник фінального відбору конкурсу МОН – 3 бали

· Автори профільних тезисів – 2 бали

· Доповідь на пленарному засіданні СНТ – 2 бали

· Доповідь на засіданні наукового гуртка – 1 бали

· Участь у підготовці навчальних матеріалів залежно від обсягу - 1-2 бали